Andprojektet

Varje sommar sätter vi ut gräsänder på olika ställen runt Harstena. Ällingarna är tre veckor gamla när de sättes ut på skyddade platser.

Första dygnet får dom tillbringa i en inghägnad i syfte att de ska komma ihåg var de får mat. Andkorgar har sätts upp och kommer förhoppningsvis resultera i att andungarna återvänder till utsättningsplatsen följande vår för att börja häcka och får egna ungar.

Syftet med utsättningen av gräsänder, foderautomater samt andkorgar är att få en god fågeltillgång som även drar med sig vilda änder. Några uppflygs och kvällsjakter kommer att ske i viltvatten då våra hundar i Heading´s Kennel är duktiga och villiga apportörer.

Bildgalleri Andprojektet