Välkommen

…till Harstena, en Ö belägen i Gryts norra skärgård inom Valdermarsviks kommun i Östergötland.

Harstena ö är mest känd för den säljakt som förr bedrevs här. Harstena ligger långt ut i Östergötlands skärgård och har en samling småöar runt sig som tillhör Harstena ö.

Idag finns ett fåtal personer som bor året runt på Harstena men på somrarna befolkas ön av 100-tals ättlingar och sommargäster. Harstena är en ö belägen i Gryts norra skärgård inom Valdemarsviks kommun i Östergötland.

Harstena är huvudort för Gryts skärgård. Platsen är känd sedan mitten av 1500-talet. Byn med sina sjöbodar och bryggor ligger i en skyddad vik på huvudön. Den drevs som en oskiftad by i form av ett bykollektiv ända fram till 1960-talet. Man fiskade, bedrev jordbruk och duntäkt och delade kollektivt på skörden. Harstena är också bekant för sina ”sälslag” som hölls under vår och höst på Själbådarna i ytterskärgården. I gryningen rodde karlarna ljudlöst ut till bådorna. I samlad flock gick man sedan till anfall mot sälarna med en järnskodd klubba av ek, ”knop”, i händerna. 120 klubbade sälar under en morgon ansågs som ett gott resultat. Sälarna i Östersjön är fridlysta sedan 1974.
(Källa: http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/GRYT/harstena.htm)

Ön Hargstenö omnämndes redan i Gusav Vasas jordebok från år 1543 men gravfynd pekar på att platsen var bebodd redan på järnåldern. Antalet bofasta var som högst under 1800-talet då 70-80 personer livnärde sig på ön. Av skattelängder från den tiden kan man se att fiske och säljakt gav den större delen av bygdens inkomster. Sälfångsten var en stor inkomstkälla fram till 1940-talet då priserna på sälskinn gick ner. Sälen utrotades under 1960-70 talen men började komma tillbaka under 1990-talet. Numera finns en sälkolloni på ca 60 djur etablerad i ett särskilt skyddsområde.

Antalet bofasta minskade under hela 1900-talet och idag har Harstena enbart ett fåtal åretruntboende. 1930 fick ön telefonförbindelse och 1945 elektricitet.
(Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Harstena)